Sahne Perdesi

Sahne perdeleri geniş ebata sahip özel perde sistemlerdir. Tiyatrolar, muhtelif salonlarda ve gösteri merkezlerinde kendine kullanım alanı bulur. Motorlu sistemlerdir. Uzaktan kumanda ve/veya butonla kontrol edilirler. Bazı sahne perdeleri o kadar geniştir ki tek motor yetersiz kalmaktadır.

Sahne perdelerinin imalatı, montajlanması ve kalite testleri profesyonel süreçlerdir. Her aşamada titizlik ve yetkinlik şarttır. Kumaşlarımız uluslararası standartlara uyumludur ve insan sağlığına zararlı bileşen içermez.

Sahne Perdesinin Kontrolü

Motorlu sahne perde sistemlerin kontrolü kablolu veya kablosuz cihazlarla mümkün olabilir. Kablosuz kontrolde sistem bir uzaktan kumanda veya kablosuz duvar butonuyla yönetilir. Bu cihazlar motorda yer alan dahili veya harici radyo alıcısı sayesinde ve güveli bir protokol üzerinden haberleşirler. Kablolu kontrolde ise motor ile duvardaki buton arasında kablo tesisatı çekilir. Bu kontrol tipinde radyo alıcısına gerek kalmadığı için kullanılacak motor alt tipi daha az maliyetlidir.

Motorlu Sahne Perdesi Videosu