Kulis Perdesi

Kulis perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır.

Sahne sıralarını beklerken oyuncuları, dekorları ve yardımcı unsurları izleyicilerden gizlemeye yarayan, sahnenin her iki yanında açılı bir şekilde bulunan yaklaşık 1.5 m. eninde sofitadan sahne zeminine sarkıtılmış perde sistemidir.

Sofitalara bağlı makaralar yardımıyla ve sahne içindeki sofita altında bulunan kedi yollarındaki yarı otomatik mekanizmaları aracılığıyla yukarı aşağı hareketini çelik halatlar yardımıyla yapan bir sistemdir.

Kulis perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır.